Kelab Radio Amatur Komunikasi Bencana

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Kaedah Berkomunikasi Dalam Islam

E-mail Print PDF

Oleh: Rahimah Abd Samad

Firman Allah:

 “Demi Masa! Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian; Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan mereka pula berpesan-pesan dengan kebenaran serta berpesan-pesan dengan sabar.” [al-Asr: 1-3]

Kepentingan Komunikasi

Komunikasi memainkan peranan dalam perjalanan kehidupan setiap makhluk Allah yang ada di mukabumi ini. Ianya adalah asas dalam kehidupan seseorang manusia. Dalam aspek pekerjaan dan perniagaan, komunikasi menjadi nadi yang menentukan kejayaan dan kegagalan sesebuah operasi atau perancangan.  Sebagai alat untuk menyampaikan maksud serta maklumat kepada setiap individu, masyarakat mahupun organisasi. Kegagalan untuk menyampaikan maklumat atau maksud yang sebenar-benarnya boleh menyebabkan salah faham dan seterusnya krisis yang tidak diingini. Oleh itu setiap inidividu atau pekerja dalam sesebuah organisasi dari semua peringkat perlu mengamalkan kaedah atau sistem komunikasi yang berkesan .  Semakin berkesan sistem komunikasi yang di amalkan, oleh individu maka makin mudahlah setiap penyampaian atau arahan yang diberi dapat diterima. Begitu juga dengan organisasi,  semakin berkesan system komunikasi yang dilaksanakan dalam organisasi tersebut semakin cekaplah pengurusan dan pentadbirannya. Bagi memastikan komunikasi berkesan maka ia perlu melalui saluran yang tepat samada saluran rasmi mahu pun tidak.  Justeru bagi memastikan komunikasi dapat disalurkan dengan  berkesan sistem komunikasi yang diwujudkan perlu menggariskan kaedah yang betul dan beretika .

Cantiknya Islam kerana ia telah menggariskan teknik-teknik komunikasi yang berkesan samada untuk individu mahupun organisasi. Komunikasi secara islam mampu untuk mengurangkan malah menghapuskan salah faham dalam penyampaian maklumat mahupun dalam mentadbir dan menguruskan organisasi.

Adab Berkomunikasi dalam Islam untuk

 Individu

 1. Sentiasa senyum dan elakkan bermasam muka atau bermuram.Bercakaplah dengan lembut dan jangan meninggikan suara.

 2. Jika ketawa, ketawalah secara bersederhana dan bukan berdekah-dekah.

 3. Jika anda bercakap dengan orang yang sedang berdiri maka berdirilah sama, jika tidak, jemputlah ia untuk duduk. Sebaik mungkin, anda duduk setelah orang itu duduk.

 4. Jadilah orang yang pertama menyapa dengan memberi salam melainkan sekiranya anda sedang duduk atau berada dalam kumpulan.

 5. Jawablah salam dengan penuh dan bukan sebahagian sahaja contohnya Wa’ alaikumsalam Warahmatullahi Wa Barakatuh. Jawablah dengan penuh keceriaan.

 6. Apabila seseorang itu bercakap dengan anda, berikan perhatian sepenuhnya.

 7. Apabila berbicara dengan jantina sejenis anda, pandanglah mukanya ketika ia sedang berbicara.

 8. Sebutlah sedikit sahaja mengenai diri anda dan hindarkan percakapan yang menyakitkan hati seseorang walaupun ianya benar. Sekira perlu maka susun ayat anda supaya ianya tidak menyakitkan hati sipendengar

 9. Belajarlah untuk memberi pujian kepada orang yang anda sedang bercakap dan doakan kerahmatan Allah kepadanya semasa perbualan.

 10. Jaga penampilan anda, sentiasa dalam keadaan tengak dan bukan membongkok atau menyandar.

 11. Apabila menguap atau bersin, tutup mulut anda dengan Sesuatu atau dengan tangan.

Organisasi

 1. Semakan Ketepatan Fakta

  • Sebelum sesuatu maklumat itu disampaikan, pastikan maklumat tersebut mempunyai fakta yang tepat. Oleh itu, setiap fakta yang diterima dan yang hendak di sampaikan hendaklah ditapis, disaring dan disahkan kebenarannya sebelum disampaikan kepada orang lain. Elakkan dari menyebarkan maklumat-maklumat yang masih spekulatif atau semata-mata sangkaan .

 2. Pilih Maklumat Yang Sesuai Dengan Penerima Yang Sesuai

  • Pilihlah maklumat yang hendak disampaikan. Ketepatan memilih maklumat berasaskan fungsi atau kedudukan sipenerima maklumat. Maklumat yang tepat, jika diberikan kepada penerima yang tidak sepatutnya, boleh menyebabkan kesilapan atau krisis.

 3. Kekuatan Bahasa dan Kepetahan Berbicara

  • Sebagai  pengurus yang baik, anda wajar melatih diri supaya anda petah berkata-kata bagi menyampaikan sesuatu maklumat . Sekiranya anda tidak mampu maka anda perlu  melantik juru cakap yang petah berkata-kata.

 4. Hikmah Dalam Komunikasi

  • Berbicaralah dengan penuh hikmah kerana ia mampu untuk mengelakkan konflik antara dua pihak. Bberbicara dengan penuh hikmah dapat memberi pengajaran yang baik kepada mereka yang sealiran dengan kita, malah berbincang dan berbahas dengan baik merupakan cara terbaik bagi mengatasi konflik.. Konflik tidak boleh dibiarkan berlalu tetapi perlu diselesaikan dengan cara komunikasi yang berhemah.

 5. Prinsip Taqwa

  • Takwa bererti sentiasa mengambil langkah berhati-hati dalam melalukan sesuatu perkara dengan mengelakkan diri daripada dosa dan sifat tercela.  Dalam organisasi sudah tentu terdapat pelbagai bangsa, kaum, budaya dan ragam manusia. Sistem komunikasi yang berjaya ialah dengan menggunakan pelbagai saluran, saluran rasmi dan saluran tidak rasmi, namun, krisis sering terjadi apabila saluran komunikasi tidak rasmi tidak dikawal dengan nilai dan etika. Nilai dan etika yang digarisakan oleh manusia, tidak mampu dikawal sepenuhnya. Oleh itu prinsip taqwa amat penting dalam berkomunikasi kerana dengan adanya taqwa manusia akan menjaga batas-batas komunikasi mereka secara lebih berkesan. Takwa juga menjadikan seseorang itu sentiasa manjauhi sifat buruk sangka terhadap orang lain.