BORANG KEAHLIAN

1. Sila buat pembayaran pada akaun Squad 99 melalui bank CIMB Islamik di bawah nama Kelab Radio Amatur Komunikasi Bencana Terengganu - Squad 99, No akaun 1301-0001511-10-2

2. Sila isikan borang yang disediakan dengan maklumat lengkap.

3. Lampirkan resit bayaran yuran dan gambar melalui emel ke amrun@squad99.org.

4. Jika terdapat sebarang masalah sila hubungi Tuan Haji Amrun bin Mamat melalui telefon 0129412225

MAKLUMAT PERIBADI

Nama

No. K/P

Tarikh Lahir

 

Alamat

Bandar Poskod

Negeri

 

 

No. Tel Rumah

 

No. Telefon Bimbit

 

E-mel

PEKERJAAN

Majikan

 

Jawatan

Alamat

 

Bandar

Poskod

Negeri

 

 

No. Telefon Pejabat

No. Fax

 

MAKLUMAT KEAHLIAN

Keahlian

  Yuran Masuk Yuran Tahunan

Ahli Biasa

RM30.00 RM30.00

Ahli Remaja

RM20.00 RM20.00
Ahli Bersekutu RM20.00 RM20.00

Callsign

Jumlah

MAKLUMAT PERUNTUKAN RADAS

Persatuan

 

Callsign

Kelas

A    

ORANG YANG BOLEH DIHUBUNGI SEMASA KECEMASAN

Nama

 

No. Kad Pengenalan

 

Pertalian

Alamat

 

No.Telefon Rumah

No. Telefon Bimbit

E-mel

 

PENGAKUAN

 

 

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami segala syarat-syarat, tugas dan tanggungjawab untuk menjadi ahli Unit Komunikasi Bencana Terengganu (SQUAD 99).

Saya juga mengaku bahawa Unit Komunikasi Bencana Terengganu (Squad 99) adalah sebuah badan sukarela. Saya juga mengakui bahawa penyertaan saya ke dalam Unit Komunikasi Bencana Terengganu (Squad 99) adalah dengan kerelaan saya sendiri dan sekiranya sesuatu terjadi terhadap saya, segala risoko adalah di atas tanggungan saya sendiri.